Tillbaka

Challenge Eugène Fillol 2020
Women's Epee

Poules #3

Poule No 1 - 14:30 - Piste 1 - Referee : RUDZKI Jan FFF STOCKHOLM

 Poule No 1  V/M Indicator HS
ASHCHUK Julia  FENCING LEAGUE MOSCOW    V V V V 1.000 12 20
THIM Lovisa  UF UPPSALA  2   2 3 V 0.250 -6 12
SIEVERT Sofia  FKC KARLSKRONA  4 V   3 V 0.500 1 17
ULLTJÄRN Louise  LFK LINKÖPING  0 V V   V4 0.750 0 14
FREDÉN Anna  DIF STOCKHOLM  2 3 4 3   0.000 -7 12

 

Poule No 2 - 14:30 - Piste 2 - Referee : EKMAN Ingrid FFF STOCKHOLM, FOGEMAN Martin DIF STOCKHOLM

 Poule No 2  V/M Indicator HS
JÖNSSON Cornelia  LÖFK LIDINGÖ    0 2 2 0 1 0.000 -20 5
MUMM Emelie  DIF STOCKHOLM  V   V V V V 1.000 19 25
VORNANEN Johanna Anni-Maija  MIEKKA MIEHET  V 2   V 4 V 0.600 1 21
KHOROSHKOVA Natalia  FENCING LEAGUE MOSCOW  V 1 4   3 V 0.400 -3 18
SCHMIDL Paula  OÖ LANDESFECHTKLUB  V 3 V V   V 0.800 9 23
HEDBERG Olivia  FFF STOCKHOLM  V 0 4 4 2   0.200 -6 15

 

Poule No 3 - 14:30 - Piste 3 - Referee : FRIEDMAN Milton DIF STOCKHOLM, BROLIN Robert FFF STOCKHOLM

 Poule No 3  V/M Indicator HS
MUMM Alice  DIF STOCKHOLM    1 V 0 V V 0.600 -4 16
ASP Julia  DIF STOCKHOLM  V   V 2 V V 0.800 8 22
KROON Linnea  UF UPPSALA  3 1   0 3 V 0.200 -8 12
FRANSSON Emma  KFK KALMAR  V V V   V V 1.000 22 25
RENDA Eden Rose  FFF STOCKHOLM  4 4 V 1   V 0.400 -2 19
MALAMUD Olga    3 3 0 0 3   0.000 -16 9

 
Document engarde-service - 2020-03-14 16:30:05
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently