Tillbaka

Challenge Eugène Fillol 2019
Women's Epee

Poules #3

 Poule No 1 - 14:50 - Piste No 1  V/M Indicator HS
WARVSTEN Kerstin  LFK LINKÖPING    1 V V V V 1 0.667 3 22
ULLTJÄRN Bianca  LFK LINKÖPING  V   4 V 4 V 2 0.500 6 25
ULLTJÄRN Louise  LFK LINKÖPING  4 V   V V V V3 0.833 7 27
FORSBERG Alexandra  UF UPPSALA  0 1 4   1 V 2 0.167 -15 13
RIIHINIITTY Riina  EFK ESKILSTUNA  4 V 3 V   V 1 0.500 3 23
SANDELIN Amalia  EFK ESKILSTUNA  1 2 2 3 0   0 0.000 -22 8
DE GROOTE Annica  SAF SOLNA  V V 2 V V V   0.833 18 27

 

 Poule No 2 - 14:50 - Piste No 2  V/M Indicator HS
TUOMINEN Maija  PYHÄN OLAVIN MIEKKAILIJAT    V 1 2 V V 0.600 -1 18
SIEVERT Sofia  FKC KARLSKRONA  3   V V V 2 0.600 8 20
LEHRMAN Cecilia  LFK LINKÖPING  V 4   V V V 0.800 11 24
VORNANEN Johanna Anni-Maija  MIEKKA MIEHET  V 0 3   V 1 0.400 -5 14
BOERGEN Charlotte    2 0 1 2   2 0.000 -18 7
SEIKINA Olga  UF UPPSALA  4 V3 3 V V   0.600 5 20

 

 Poule No 3 - 14:50 - Piste No 3  V/M Indicator HS
FAGERBERG Kerstin  UF UPPSALA    V 2 2 1 2 0.200 -11 12
FORSSIUS Cecilia  SAF SOLNA  3   1 V 0 0 0.200 -15 9
LÖFGREN Sonja  DIF STOCKHOLM  V V   V 3 V 0.800 10 23
PERSSON Caroline  C4 KRISTIANSTAD  V 4 1   4 4 0.200 -4 18
WRAMNER Natalie  GOFK VISBY  V V V V   4 0.800 11 24
GORDON ACHOUR Runa  FFF STOCKHOLM  V V 4 V V   0.800 9 24

 

 Poule No 4 - 14:50 - Piste No 4  V/M Indicator HS
MODIN Katarina  LÖFK LIDINGÖ    3 V 3 2 V 0.400 -1 18
ENGDAHL Sophie  FFF STOCKHOLM  V   V V 4 V 0.800 9 24
BORSODI Nora  LFK LINKÖPING  0 2   V 2 4 0.200 -11 13
STRÖMBOM Felicia  DIF STOCKHOLM  V 1 4   0 V 0.400 -7 15
ASCHEHOUG Irina  NJÅRD FEKTING  V V V V   V 1.000 16 25
EIRITZ Ingrid  UF UPPSALA  4 4 V 4 1   0.200 -6 18

 

 Poule No 5 - 14:50 - Piste No 5  V/M Indicator HS
SJURSETH Isolde  SAF SOLNA    3 V V3 4 V1 0.600 4 16
ZANDER Celina  SAF SOLNA  V   2 2 V V 0.600 -1 19
ORNSTEIN Erika  SAF SOLNA  0 V   V V V 0.800 6 20
ALBERTSON Pia  FFF STOCKHOLM  2 V 3   V 4 0.400 0 19
VEIJOLA Anna  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V 3 3 4   V 0.400 -3 20
ERIKSSON Caroline  DIF STOCKHOLM  0 4 1 V 4   0.200 -6 14

 

 Poule No 6 - 14:50 - Piste No 6  V/M Indicator HS
FORSLUND Johanna  UF UPPSALA    3 3 2 V 3 0.200 -5 16
THIM Lovisa  UF UPPSALA  V   1 V 2 1 0.400 -6 14
ASP Julia  DIF STOCKHOLM  V V   1 2 3 0.400 -3 16
FRANSSON Emma  KFK KALMAR  V 2 V   V 4 0.600 5 21
HEDBERG Olivia  FFF STOCKHOLM  1 V V 3   2 0.400 -3 16
HILLE-DAHL Thale  NJÅRD FEKTING  V V V V V   1.000 12 25

 
Document engarde-escrime - 2019-03-16 16:26:09
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently