Tillbaka

Challenge Eugène Fillol 2020
Women's Epee

Poules #4

Poule No 1 - 16:30 - Piste 2 - Referee : RUDZKI Jan FFF STOCKHOLM

 Poule No 1  V/M Indicator HS
MUMM Alice  DIF STOCKHOLM    1 4 V V4 1 V 0.500 -3 20
THIM Lovisa  UF UPPSALA  V   V 4 1 0 V 0.500 -2 20
KHOROSHKOVA Natalia  FENCING LEAGUE MOSCOW  V 4   3 4 4 V 0.333 -2 25
FREDÉN Anna  DIF STOCKHOLM  4 V V   4 4 V 0.500 3 27
VORNANEN Johanna Anni-Maija  MIEKKA MIEHET  3 V V V   4 V 0.667 6 27
SCHMIDL Paula  OÖ LANDESFECHTKLUB  V V V V V   V 1.000 17 30
MALAMUD Olga    1 2 3 2 3 0   0.000 -19 11

 

Poule No 2 - 16:30 - Piste 3 - Referee : SCHÄRER Erik FFF STOCKHOLM

 Poule No 2  V/M Indicator HS
RENDA Eden Rose  FFF STOCKHOLM    V 4 2 3 1 2 0.167 -10 17
JÖNSSON Cornelia  LÖFK LIDINGÖ  2   0 1 0 1 2 0.000 -24 6
SIEVERT Sofia  FKC KARLSKRONA  V V   4 4 4 V 0.500 6 27
HEDBERG Olivia  FFF STOCKHOLM  V V V   V V 3 0.833 10 28
ULLTJÄRN Louise  LFK LINKÖPING  V V V 3   4 V 0.667 8 27
ASP Julia  DIF STOCKHOLM  V V V 3 V   V 0.833 11 28
KROON Linnea  UF UPPSALA  V V 2 V 2 2   0.500 -1 21

 
Document engarde-service - 2020-03-14 18:31:22
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently