Tillbaka

Challenge Eugène Fillol 2020
Men's Epee

Poules #4

Poule No 1 - 16:30 - Piste 6 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM

 Poule No 1  V/M Indicator HS
WIK Hugo  FFF STOCKHOLM    A A A A A A DNF
BILLING Jonas  FFF STOCKHOLM  X   V 2 V 2 V 0.600 6 19
BÄCKSTRÖM Ian  FFF STOCKHOLM  X 2   V V V V 0.800 9 22
SPILLANE Cian  BRIAN BORU FC  X V 3   V4 3 4 0.400 -1 19
MALHOTRA Dev  ÄFK STOCKHOLM  X 0 1 3   2 0 0.000 -16 6
PERTOFT Jens  SAF SOLNA  X V 1 V V   4 0.600 3 20
LARSSON Peter  AFIL LUND  X 1 3 V V3 V   0.600 -1 17

 

Poule No 2 - 16:30 - Piste 7 - Referee : LINDE Magnus KF99 KUNGSBACKA

 Poule No 2  V/M Indicator HS
PASTERNACK Aaron  ÄFK STOCKHOLM    1 1 4 1 0 1 0.000 -22 8
FALKNER Gustaf  FFF STOCKHOLM  V   2 V V 2 V 0.667 6 24
KUTTI David  WFF ÖREBRO  V V   V V V V 1.000 17 30
PIZZIGNACCO Antonio  ÄFK STOCKHOLM  V 2 0   V 2 1 0.333 -11 15
BARBIERI Luca  FFF STOCKHOLM  V 2 3 2   3 4 0.167 -7 19
RANDO Pablo  SAF SOLNA  V V 3 V V   V 0.833 14 28
ELFVERSON Göran  UF UPPSALA  V 3 4 V V 2   0.500 3 24

 

Poule No 3 - 16:30 - Piste 8 - Referee : RUNOLD Jeannette FFF STOCKHOLM

 Poule No 3  V/M Indicator HS
KAPING Karsten  FFF STOCKHOLM    V 4 V V 4 0.600 8 23
TORESSON Clas  FFF STOCKHOLM  2   2 3 V 0 0.200 -11 12
ARVIUS Fredrik  LÖFK LIDINGÖ  V V   1 V V 0.800 4 21
POURMAND Nima  LÖFK LIDINGÖ  2 V V   V V 0.800 9 22
KALLSTRÖM Markus  EGF SOLNA  1 3 3 2   0 0.000 -16 9
WESTMAN Jonatan  SAF SOLNA  V V 3 2 V   0.600 6 20

 

Poule No 4 - 16:30 - Piste 10 - Referee : FALKNER Per FFF STOCKHOLM

 Poule No 4  V/M Indicator HS
STÅHL Gösta  DIF STOCKHOLM    4 V V V V 0.800 11 24
STEINMO Simon  DIF STOCKHOLM  V   2 V V 1 0.600 -2 18
VON POST Joel  MFFG MALMÖ  3 V4   V V 4 0.600 6 21
ERICSON Björn  ÄFK STOCKHOLM  0 3 1   0 3 0.000 -18 7
KARLSSON TOFTNER Anton  AFF GÖTEBORG  2 4 2 V   V 0.400 0 18
GERDIN Viktor  UF UPPSALA  3 V V V 3   0.600 3 21

 

Poule No 5 - 16:30 - Piste 12 - Referee : RASMUSSEN Björn UF UPPSALA

 Poule No 5  V/M Indicator HS
BERGGREN Daniel  DIF STOCKHOLM    4 V 3 V 3 0.400 -2 20
WIBERG Carl  DIF STOCKHOLM  V   2 V V V 0.800 3 22
NYMAN Filip  DIF STOCKHOLM  4 V   V V V 0.800 9 24
BOUMEDIENNE Sami  LÖFK LIDINGÖ  V 4 2   V4 V 0.600 0 20
ULLTJÄRN Julius  LFK LINKÖPING  3 4 4 3   V 0.200 -2 19
DE GROAT Eric  FFF STOCKHOLM  V 2 2 4 2   0.200 -8 15

 

Poule No 6 - 16:30 - Piste 14 - Referee : CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM

 Poule No 6  V/M Indicator HS
CASTELLO DAHLSTRÖM Mango Andreas  FFF STOCKHOLM    V 0 3 0 0 0.200 -15 8
VIKLUND Nils  FFF STOCKHOLM  3   2 2 3 2 0.000 -13 12
GUSTAVSSON Christian  FFF STOCKHOLM  V V   V V 4 0.800 12 24
FAGERSTEDT Jakob  DIF STOCKHOLM  V V 3   4 1 0.400 -2 18
AGERBERG Niklas  SAF SOLNA  V V 2 V   4 0.600 4 21
LUNDBLAD Tomas  UF UPPSALA  V V V V V   1.000 14 25

 
Document engarde-service - 2020-03-14 18:29:14
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently