Tillbaka

Challenge Eugene Fillol test 2

Poules #4

 Poule No 1  V/M Indicator HS
EKMAN Rikard  FFF STOCKHOLM    3 1 3 4 2 4 0.000 -13 17
NYBERG Christian  NFK NYKÖPING  V   0 3 0 3 1 0.167 -16 12
ERIKSSON Filip  UF UPPSALA  V V   0 1 1 1 0.333 -8 13
FAGELL Maximilian  FFF STOCKHOLM  V V V   0 0 2 0.500 -4 17
WESTAS Mats  NFF NORRKÖPING  V V V V   0 3 0.667 8 23
VIKLUND Nils  LÖFK LIDINGÖ  V V V V V   3 0.833 17 28
BASSOT Claudio    V V V V V V   1.000 16 30

 

 Poule No 2  V/M Indicator HS
BÄCKSTRÖM Ian  FFF STOCKHOLM    2 0 1 2 4 3 0.000 -18 12
MANCEWICZ Mikolaj  GOFK VISBY  V   2 3 0 0 2 0.167 -15 12
LEJONKLOU Rickard  ÖFFK ÖSTERSUND  V V   1 0 3 0 0.333 -8 14
TIVENIUS Jan  FFF STOCKHOLM  V V V   1 4 2 0.500 2 22
ISLAS FLYGARE Linus  UF UPPSALA  V V V V   1 4 0.667 12 25
NORDENSKJÖLD Frans  LÖFK LIDINGÖ  V V V V V   2 0.833 10 27
NORRMAN Henrik  MF19 MALMÖ  V V V V V V   1.000 17 30

 

 Poule No 3  V/M Indicator HS
SVENSSON Jonathan  DIF STOCKHOLM    1 2 2 3 4 0.000 -13 12
ERICSON Björn  ÄFK STOCKHOLM  V   0 3 1 0 0.200 -12 9
FORSSE Tor  FFF STOCKHOLM  V V   1 1 4 0.400 -1 16
KUTTI David  WFF ÖREBRO  V V V   1 0 0.600 0 16
LANSÅKER Pär  UF UPPSALA  V V V V   3 0.800 12 23
HELLQUIST Martin  ÄFK STOCKHOLM  V V V V V   1.000 14 25

 

 Poule No 4  V/M Indicator HS
NYHOLM Adam  NFF NORRKÖPING    2 4 3 1 3 0.000 -12 13
SEGERSTEN Per  UF UPPSALA  V   3 1 4 2 0.200 -7 15
RASIN Gustaf  LÖFK LIDINGÖ  V V   1 2 1 0.400 -8 14
SILIWANOWICZ Mateusz Konrad  KF99 KUNGSBACKA  V V V   1 2 0.600 3 18
ULLTJÄRN Gabriel  LFK LINKÖPING  V V V V   4 0.800 11 24
WIMAN Carl-Johan  FFF STOCKHOLM  V V V V V   1.000 13 25

 

 Poule No 5  V/M Indicator HS
ELIASSEN Ferdinand  BYGDØ FK    2 3 0 2 4 0.000 -14 11
DE JONG SKIERUS Johan  FFF STOCKHOLM  V   0 3 3 2 0.200 -9 13
KELLY Christopher  DIF STOCKHOLM  V V   4 1 2 0.400 -1 17
WIGREN Eric  WFF ÖREBRO  V V V   3 2 0.600 3 20
AGLANDER Markus  LÖFK LIDINGÖ  V V V V   1 0.800 7 21
MAGNUSSON Gustav  UF UPPSALA  V V V V V   1.000 14 25

 

 Poule No 6  V/M Indicator HS
MÅRTENSSON Nicklas  FFF STOCKHOLM    2 4 3 4 3 0.000 -9 16
ULMANEN Kasper  FFF STOCKHOLM  V   2 2 0 3 0.200 -10 12
SALO Jukka  NFF NORRKÖPING  V V   2 1 1 0.400 -7 14
ROGUSKI Tomasz  WARSZAWIANKA  V V V   1 0 0.600 -1 16
FILÉN Wilmer  UF UPPSALA  V V V V   1 0.800 10 21
ENGSTRAND Theodor  ARA HELSINGBORG  V V V V V   1.000 17 25

 

 Poule No 7  V/M Indicator HS
BILLING Jonas  FFF STOCKHOLM    4 4 1 3 0 0.000 -13 12
KEMPEGÅRD Andreas  FFF STOCKHOLM  V   2 1 0 0 0.200 -16 8
HÅKANSSON Gustav  DIF STOCKHOLM  V V   0 0 0 0.400 -11 10
LYYTINEN Joonas  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V V V   3 2 0.600 8 20
LAI Hin Yeung Darius  FRANKFURTER TV  V V V V   4 0.800 13 24
KARLSSON Ulf  EFK ESKILSTUNA  V V V V V   1.000 19 25

 

 Poule No 8  V/M Indicator HS
SAVVA Fredrik  ÖFFK ÖSTERSUND    1 4 0 1 3 0.000 -16 9
JOHNSSON Henrik  FFF STOCKHOLM  V   1 1 3 1 0.200 -10 11
KROHN Otthar Andreas  NJÅRD FEKTING  V V   1 2 4 0.400 -3 17
KASE Robin  DIF STOCKHOLM  V V V   1 0 0.600 4 16
SANDBACKA Jim  NFF NORRKÖPING  V V V V   1 0.800 9 21
WIK Hugo  FFF STOCKHOLM  V V V V V   1.000 16 25

 

 Poule No 9  V/M Indicator HS
CARLIE Michael  FFF STOCKHOLM    3 1 3 2 3 0.000 -13 12
PORTELLINHA Gustavo  ECP PINHEIROS  V   1 3 0 4 0.200 -10 13
PIZZIGNACCO Antonio  ÄFK STOCKHOLM  V V   2 3 1 0.400 -1 16
KUVAJA Ville  MIEKKA MIEHET  V V V   2 2 0.600 1 19
VON GEIJER Jonas  LÖFK LIDINGÖ  V V V V   0 0.800 8 20
GOMEZ Andres  FFF STOCKHOLM  V V V V V   1.000 15 25

 

 Poule No 10  V/M Indicator HS
TORKILDSEN Sturla  NJÅRD FEKTING    4 2 1 2 4 0.000 -12 13
TORESSON Clas  FFF STOCKHOLM  V   0 4 1 4 0.200 -10 14
RUUD Emil Friis  BYGDØ FK  V V   1 0 2 0.400 -4 13
SANDGREN Per  FFF STOCKHOLM  V V V   1 3 0.600 3 19
FOGEMAN Martin  DIF STOCKHOLM  V V V V   4 0.800 15 24
GOTTESLEBEN Claas  FFF STOCKHOLM  V V V V V   1.000 8 25

 

 Poule No 11  V/M Indicator HS
STYMNE Jakob  DIF STOCKHOLM    2 0 0 0 1 0.000 -22 3
LARSSON Richard  MF19 MALMÖ  V   3 1 2 3 0.200 -8 14
BARBIERI Luca  FFF STOCKHOLM  V V   3 1 2 0.400 -2 16
ELFVERSON Göran  UF UPPSALA  V V V   3 2 0.600 6 20
PERTOFT Jens  SAF SOLNA  V V V V   2 0.800 11 22
HÄRELL Jimmy  NFK NYKÖPING  V V V V V   1.000 15 25

 

 Poule No 12  V/M Indicator HS
DIXELIUS Karl  DIF STOCKHOLM    2 1 3 3 2 0.000 -14 11
REZNICHENKO Alexander  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V   1 4 1 0 0.200 -11 11
BODIN Fernando  FFF STOCKHOLM  V V   0 4 2 0.400 -1 16
STEPHANSSON Joar  GOFK VISBY  V V V   4 2 0.600 4 21
KAPING Karsten  FFF STOCKHOLM  V V V V   3 0.800 6 23
TORVÉN Erik  SAF SOLNA  V V V V V   1.000 16 25

 
Document engarde-escrime - 2019-03-11 08:15:45
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently