Challenge Eugene Fillol 2022
Women's Epee

Poules #4

Poule No 1 - 16:45 - Piste 1 - Referee : VIKLUND Birgitta 

 Poule No 1  V/M Indicator HS
ERIKSSON Ebba  FFF STOCKHOLM    2 1 V4 4 V V 0,500 1 21
BOBROVA Elizaveta  SBSK DRAAKON  V   V V V V V 1,000 15 30
KROON Linnea  DIF STOCKHOLM  V2 1   V4 3 V V2 0,667 3 17
LINDHOLM Ingrid  KF99 KUNGSBACKA  3 3 2   1 V 3 0,167 -8 17
SIEVERT Sofia  FKC KARLSKRONA  V 3 V V   3 V3 0,667 4 24
SWENNING Embla  UF UPPSALA  3 2 0 2 V   V 0,333 -10 17
CEDERLUND Elsa  LÖFK LIDINGÖ  2 4 1 V 2 4   0,167 -5 18

 

Poule No 2 - 16:45 - Piste 2 - Referee : HELLSTRÖM Lukas ÄFK STOCKHOLM

 Poule No 2  V/M Indicator HS
FREDÉN Anna  DIF STOCKHOLM    V 3 V 2 4 4 0,333 -4 23
NYGÅRDS-EKBERG Liv  SIF NACKA  3   3 V 4 4 2 0,167 -8 21
EEK Michelle Merlene  IREM TALLINN  V V   V V 4 4 0,667 8 28
WESTMAN Elda  MF19 MALMÖ  4 4 2   V 4 4 0,167 -4 23
FREDERIKSEN Mia Maja  HELLERUP FK  V V 2 2   3 V 0,500 0 22
KÄLLSTRÖM Selma  FFF STOCKHOLM  V V V V V   4 0,833 5 29
LJUNGBERG Clara  LÖFK LIDINGÖ  V V V V 1 V   0,833 3 26

 

Poule No 3 - 16:45 - Piste 3 - Referee : NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM

 Poule No 3  V/M Indicator HS
SÖRVÅG Clara  DIF STOCKHOLM    3 3 3 3 0 0,000 -13 12
EKMAN Alice  DIF STOCKHOLM  V   3 V 2 1 0,400 -4 16
MUMM Alice  DIF STOCKHOLM  V V   4 V 1 0,600 2 20
WARVSTEN Kerstin  LFK LINKÖPING  V 2 V   V 3 0,600 1 20
HARDING Alma  AFIL LUND  V V 2 2   3 0,400 -3 17
EMBRICH Irina  IREM TALLINN  V V V V V   1,000 17 25

 

Poule No 4 - 16:45 - Piste 4 - Referee : GRINNEBY Dagmar DIF STOCKHOLM

 Poule No 4  V/M Indicator HS
ZAMPARO Annalena  SAF SOLNA    3 V 1 V V 0,600 2 19
ZANDER Celina  SAF SOLNA  V   1 V V 4 0,600 4 20
DE GROOTE Annica  SAF SOLNA  2 V   V V V 0,800 8 22
RENDA Eden Rose  FFF STOCKHOLM  V 4 2   V 2 0,400 -1 18
DE GROAT Elsa  FFF STOCKHOLM  1 0 3 3   0 0,000 -18 7
BENGTSSON Jennie  LÖFK LIDINGÖ  4 V4 3 V V   0,600 5 21

 
Document engarde-service - 2022-03-19 20:25:40
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently