Challenge Eugène Fillol 2023
Men's Epee

Poules #1

Poule No 1 - 09:30 - Piste 7 - Referee : OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM, WIK Johan FFF STOCKHOLM

 Poule No 1  V/M Indicator HS
CLAESSON Holger  FFF STOCKHOLM    2 2 V V 1 V 0.500 -3 20
ISLAS FLYGARE Linus  UF UPPSALA  V   V V V V V 1.000 19 30
BRANDBERG Nils  KF99 KUNGSBACKA  V 2   4 V 1 V 0.500 2 22
STRÖM Johan  FFF STOCKHOLM  1 0 V   V 4 V 0.500 -4 20
PIETINEN Jukka  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  3 2 1 4   1 1 0.000 -18 12
FORSMAN Emil  FKC KARLSKRONA  V 3 V V V   V 0.833 12 28
ASSUM Felix  NJÅRD FEKTING  4 2 2 1 V 4   0.167 -8 18

 

Poule No 2 - 09:30 - Piste 8 - Referee : DORDEVIC Valentino MFFG MALMÖ

 Poule No 2  V/M Indicator HS
BORGELIN Oscar  LÖFK LIDINGÖ    V 2 4 4 4 1 0.167 -8 20
PALMSTIERNA Hugo  MF19 MALMÖ  3   V 2 V 3 2 0.333 -5 20
TIVENIUS Jan  FFF STOCKHOLM  V 4   V V V 2 0.667 9 26
REICHWALD Jonny  DIF STOCKHOLM  V V 4   V V 4 0.667 7 28
WITT Michael Robin  ZRD STOCKHOLM  V 1 0 2   2 0 0.167 -19 10
SWENNING Joar  UF UPPSALA  V V 1 3 V   1 0.500 -4 20
BOBROV Ilian  SBSK DRAAKON  V V V V V V   1.000 20 30

 

Poule No 3 - 09:30 - Piste 9 - Referee : THIM Tomas UF UPPSALA

 Poule No 3  V/M Indicator HS
VIKLUND Nils  FFF STOCKHOLM    0 1 1 3 2 1 0.000 -22 8
ALTUNIN Valentin  IREM TALLINN  V   V V V V 3 0.833 15 28
SANDELL Johan  ZRD STOCKHOLM  V 0   3 3 2 V 0.333 -5 18
FORSSE Tor  FFF STOCKHOLM  V 3 V   V V V 0.833 12 28
HALVARSSON Ludvig  KF99 KUNGSBACKA  V 3 V 1   V V4 0.667 1 23
KUVAJA Ville  MIEKKA MIEHET  V 2 V 3 3   V 0.500 1 23
OLSSON Edward  LÖFK LIDINGÖ  V V 2 3 3 3   0.333 -2 21

 

Poule No 4 - 09:30 - Piste 11 - Referee : AL-NUAIMI Muhannad KFA KÖPING

 Poule No 4  V/M Indicator HS
ELMFELDT Mathias  FFF STOCKHOLM    V 4 2 V V V 0.667 10 26
BOLMSTRAND Viggo  LÖFK LIDINGÖ  1   0 0 V V 4 0.333 -13 15
STÅHL Gösta  DIF STOCKHOLM  V V   1 V V V 0.833 10 26
CIMBOREVICS Ernests  FFF STOCKHOLM  V V V   V V V 1.000 23 30
SANDSTRÖM Emil  LFK LINKÖPING  0 4 2 2   3 3 0.000 -16 14
VUORINEN Juha  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  1 4 2 1 V   1 0.167 -14 14
WHYTE Oliver  SIF NACKA  4 V 3 1 V V   0.500 0 23

 

Poule No 5 - 09:30 - Piste 12 - Referee : BROLIN Robert FFF STOCKHOLM

 Poule No 5  V/M Indicator HS
BRUNELIUS Anders  FFF STOCKHOLM    3 1 V 4 3 0.200 -7 16
BÄCKSTRÖM Ian  FFF STOCKHOLM  V   2 V V V 0.800 11 22
ELG Elwin  WFF ÖREBRO  V V   V V 4 0.800 10 24
HECKMANN Lucas  LÖFK LIDINGÖ  3 1 3   V 3 0.200 -6 15
GERDIN Viktor  UF UPPSALA  V 2 3 1   4 0.200 -9 15
REZNICHENKO Alexander  HELSINGIN MIEKKAILIJAT  V 0 V V V   0.800 1 20

 

Poule No 6 - 09:30 - Piste 13 - Referee : CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM

 Poule No 6  V/M Indicator HS
ASHRAFI Ehsan  FFF STOCKHOLM    0 4 V 1 3 0.200 -9 13
MARCOS Y CELADA Lukas  FFF STOCKHOLM  V   V V3 V 2 0.800 10 20
ISLAS FLYGARE Lucas  UF UPPSALA  V 1   4 V 4 0.400 -3 19
KUTTI David  LÖFK LIDINGÖ  2 1 V   V4 V 0.600 2 17
VIK Martin Aleksander  NJÅRD FEKTING  V 3 3 3   V 0.400 2 19
ZIMMERMAN Filip  WFF ÖREBRO  V V V 0 2   0.600 -2 17

 

Poule No 7 - 09:30 - Piste 14 - Referee : FALKNER Gustaf FFF STOCKHOLM

 Poule No 7  V/M Indicator HS
WIK Hugo  FFF STOCKHOLM    V 2 2 V 2 0.400 -4 16
SANDGREN Per  FFF STOCKHOLM  1   3 3 3 4 0.000 -11 14
BRANDBERG Hugo  KF99 KUNGSBACKA  V V   V 3 V 0.800 8 23
RASIN Erik  LÖFK LIDINGÖ  V V 3   4 V 0.600 6 22
ROVELSTAD Ivan  UF UPPSALA  4 V V V   V 0.800 5 24
MOE LUMB Tristan  NJÅRD FEKTING  V V 2 1 4   0.400 -4 17

 

Poule No 8 - 09:30 - Piste 15 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM

 Poule No 8  V/M Indicator HS
PERSSON TÖRN Caspian  YFK YSTAD    V V V 3 4 V 0.667 8 27
ARVIUS Fredrik  LÖFK LIDINGÖ  1   2 2 3 V 1 0.167 -12 14
DAHLSTRÖM Ludvig  FFF STOCKHOLM  2 V   V4 0 3 1 0.333 -10 15
KROHN Otthar Andreas  NJÅRD FEKTING  2 V 3   3 V 0 0.333 -5 18
LANDO TROTTEIN Remy  UF UPPSALA  V V V V   V 2 0.833 12 27
PALIJAN Roko  FKC KARLSKRONA  V 1 V 2 1   2 0.333 -11 16
HEREY Anatolii  NJÅRD FEKTING  4 V V V V V   0.833 18 29

 

Poule No 9 - 09:30 - Piste 16 - Referee : BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM

 Poule No 9  V/M Indicator HS
WENDT Carl-Henrik  FFF STOCKHOLM    V V V V 2 V 0.833 10 27
POURMAND Nima  LÖFK LIDINGÖ  2   V V V V 3 0.667 4 25
PERTOFT Jens  SAF SOLNA  2 2   4 3 2 0 0.000 -17 13
WIMAN Carl-Johan  FFF STOCKHOLM  0 4 V   V 3 3 0.333 -4 20
EIRITZ Jacob  UF UPPSALA  4 3 V 1   4 1 0.167 -10 18
REDLICH Tobias Anon  TREKANTEN KØBENHAVN  V 2 V V4 V   3 0.667 3 24
PIASECKI Bartosz  BYGDØ FK  4 V V V V V   0.833 14 29

 

Poule No 10 - 09:30 - Piste 17 - Referee : VIKLUND Birgitta 

 Poule No 10  V/M Indicator HS
CARLOMAN Rusu  FFF STOCKHOLM    2 V V 2 2 4 0.333 -5 20
OXHOLM WAGNER Alec  TREKANTEN KØBENHAVN  V   V V V 2 2 0.667 5 24
WESTRING Theo  LÖFK LIDINGÖ  3 2   V V V V 0.667 5 25
TORESSON Clas  FFF STOCKHOLM  2 1 3   0 2 4 0.000 -18 12
STRÖMSÖE Axel  UF UPPSALA  V 4 1 V   4 1 0.333 -2 20
WIBERG Carl  DIF STOCKHOLM  V V 4 V V   3 0.667 7 27
BROBAKKEN Marcus Vokes  NJÅRD FEKTING  V V 2 V V V   0.833 8 27

 

Poule No 11 - 09:30 - Piste 18 - Referee : ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING

 Poule No 11  V/M Indicator HS
RANDO Pablo  SAF SOLNA    4 1 2 4 4 2 0.000 -13 17
DAHLSTEN Peter  LÖFK LIDINGÖ  V   3 3 2 4 1 0.167 -11 18
FAGERSTEDT Jakob  DIF STOCKHOLM  V V   V V V 4 0.833 14 29
ARONOWITSCH Niklas  SAF SOLNA  V V 1   V 3 3 0.500 0 22
PELLETTA Francesco  FFF STOCKHOLM  V V 1 2   1 V 0.500 -6 19
SÖNNERGREN Simon  MF19 MALMÖ  V V 4 V V   2 0.667 4 26
KLAVENESS Andreas  BYGDØ FK  V V V V 4 V   0.833 12 29

 
Document engarde-service - 2023-03-18 11:27:01
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently