Challenge Eugène Fillol 2023
Women's Epee

Poules #1

Poule No 1 - 10:00 - Piste 1 - Referee : NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM, BJÖRNSSON Ingolfur DIF STOCKHOLM

 Poule No 1  V/M Indicator HS
BROLIN Moa  FFF STOCKHOLM    V 4 4 1 1 V 0,333 -3 20
EIRITZ Ingrid  UF UPPSALA  0   0 2 2 1 1 0,000 -24 6
MAANINKA Moa  KF99 KUNGSBACKA  V V   4 4 1 V 0,500 3 24
RENDA Eden Rose  FFF STOCKHOLM  V V V   2 0 3 0,500 -5 20
WESTERGÅRD Jannica  DIF STOCKHOLM  V V V V   1 V 0,833 8 26
EMBRICH Irina  IREM TALLINN  V V V V V   V 1,000 26 30
FATULA Yuliia  DYNAMO  3 V 2 V 4 0   0,333 -5 19

 

Poule No 2 - 10:00 - Piste 2 - Referee : LINDE Birgitta GFK GÖTEBORG

 Poule No 2  V/M Indicator HS
KUSHTAN Kseniya  DYNAMO    4 V V V V 2 0,667 8 26
FRANSSON Emma  KFK KALMAR  V   V V V 3 V 0,833 8 28
WARVSTEN Kerstin  LFK LINKÖPING  1 2   2 2 V 1 0,167 -16 13
ALBERTSON Pia  FFF STOCKHOLM  2 3 V   V V V 0,667 6 25
LIPPERT Neolie  LöFK LIDINGÖ  3 4 V 2   V V 0,500 -1 24
JAWAID Marlena  DIF STOCKHOLM  2 V 4 2 4   2 0,167 -9 19
KAABERMA Gertrud  IREM TALLINN  V 2 V 3 4 V   0,500 4 24

 

Poule No 3 - 10:00 - Piste 3 - Referee : RUNOLD Vendela FFF STOCKHOLM

 Poule No 3  V/M Indicator HS
ERIKSSON Caroline  LFK LINKÖPING    V 3 V 3 V 0,600 6 21
HARDING Alma  AFiL LUND  0   V V 2 4 0,400 -7 16
BORSODI Nora  WFF ÖREBRO  V 4   V 3 4 0,400 0 21
VON KOSS HELLEBØ Elsa  NJÅRD FEKTING  2 4 3   V 1 0,200 -9 15
ENGDAHL Sophie  FFF STOCKHOLM  V V V 4   4 0,600 5 23
LUNDBERG Sofia  DIF STOCKHOLM  3 V V V V   0,800 5 23

 

Poule No 4 - 10:00 - Piste 4 - Referee : SVENSSON Åsa LöFK LIDINGÖ

 Poule No 4  V/M Indicator HS
FREDÉN Anna  DIF STOCKHOLM    V V 3 4 2 0,400 -3 19
SIEVERT Sofia  FKC KARLSKRONA  3   V 4 2 4 0,200 -2 18
SWENNING Embla  UF UPPSALA  4 0   1 2 2 0,000 -16 9
BOBROVA Elizaveta  SBSK DRAAKON  V V V   4 4 0,600 5 23
OLSSON Liv  WFF ÖREBRO  V V V V   3 0,800 7 23
ULLTJÄRN Louise  FFF STOCKHOLM  V V V V V4   1,000 9 24

 

Poule No 5 - 10:00 - Piste 5 - Referee : NYMAN Filip DIF STOCKHOLM

 Poule No 5  V/M Indicator HS
VORNANEN Johanna Anni-Maija  MIEKKA MIEHET    V V V V V V 1,000 11 30
RIEMER Paula  WFF ÖREBRO  4   4 4 4 4 V 0,167 -3 25
VASSILJEVA Karina  TARTU KALEV  4 V   4 4 V V 0,500 1 27
SENNERLIN HOLM Engla  FKC KARLSKRONA  3 V V   4 V V 0,667 3 27
HOMMIK Mira  FFF STOCKHOLM  2 V V V   4 V 0,667 0 26
DE GROOTE Annica  DIF STOCKHOLM  4 V 4 2 V   V 0,500 1 25
LINDHOLM Ingrid  KF99 KUNGSBACKA  2 3 3 4 4 1   0,000 -13 17

 

Poule No 6 - 10:00 - Piste 6 - Referee : BEITNER Gabriel EGF SOLNA

 Poule No 6  V/M Indicator HS
EKMAN Alice  DIF STOCKHOLM    V 2 3 1 4 0,200 -8 15
ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa  LöFK LIDINGÖ  3   3 0 3 3 0,000 -13 12
LEHRMAN Cecilia  LFK LINKÖPING  V V   V 3 V 0,800 5 23
EMBRICH Maria  IREM TALLINN  V V 4   4 2 0,400 2 20
ERIKSSON Linnea  FFF STOCKHOLM  V V V V   V 1,000 13 25
STILLER Natalja  GLOSTRUP FK  V V 4 V 1   0,600 1 20

 
Document engarde-service - 2023-03-18 11:34:43
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently